Röjning av Gravel Pit

VI har lagt ned lite tid på att röja upp runt gravel pit. Skogsområdena har öppnats upp samt att vi har kört bort massa bråten och ris som har legat kvar sedan förra uppröjningen. Som en del av upprustningen av spelfälten känner vi oss mycket nöjda med resultatet som bara är en början på att göra spelfälten bättre och roligare att besöka.