Kommande projekt

Vi kommer att fortsätta röja upp och rusta upp Trenchpoint (1943) för att göra banan roligare att spela på. Först och främst kommer vi att röja upp sidorna på banan för att göra den större och bredare. Planen är även att fylla ut den uppröjda ytan med byggnader och mer skydd att gömma sig bakom.